Jeden tím - široké spektrum

Školský časopis,
to nie je len niekoľko spojených listov papiera,
na ktorých sú slohové práce študentov, básničky a nejaké fotografie
z branného výcviku. Školský časopis musí byť predovšetkým školský,
to znamená, že musí vyvážene uspokojiť ako informačné, tak aj
názorové a oddychové záujmy svojich adresátov, a to sú študenti
a často aj učitelia.

Redakcia má svojho šéfredaktora - študenta, ktorý všetko riadi, 
a učiteľ pomáha len s korekciou jednotlivých článkov. Redakciu časopisu
musia tvoriť ľudia, ktorí chcú na sebe pracovať. Redakcia časopisu
Gskúl je zlepencom talentov a priestor majú najmä tí,
ktorí majú všeobecný prehľad a chcú sa vyjadriť
k aktuálnym témam. Spolu sú jeden tím a majú široké spektrum
možností, uplatniť sa môže naozaj každý.