Apríl 2011

Apríl 2011

Život našich spolužiakov sa občas podobá na americký film.
Najmä tých, ktorí študujú v zahraničí. Pozrite sa, ako sa má v Írsku Paťa :)

https://www.sharesnack.com/A97CA786AED/fzu32kc7