Máj 2012

Máj 2012

Nové číslo, nová redakcia, nová grafika.
Opäť sa dočítate čo je nové, ako naši spolužiaci
precestovali svet alebo ako sa nášmu spolužiakovi
podarilo urobiť dieru do sveta.