Október 2012

Október 2012

...jedinečný... - Tak ako editoriál, tak aj nové číslo prináša so sebou novú jedinečnosť,
v podobe novej obálky. Prečítajte si zážitky z akčných dní na našej škole,
na spovedi vyspovedáme najväčšieho optimistu a tešiť sa môžete aj
na novú rubriku Dezider vidí, počuje...